Track Report


Novinky    Objekty    Kabiny    Servisní vozidla    Návody    Aktivity    Track Report    Odkazy   Program, který provede kontrolu kompletnosti tratě, vypíše použité, přebývající a chybějící soubory. Žádným způsobem nemodifikuje originální soubory tratě. Pokud je potřeba nějaký soubor upravovat (např. dekomprimovat), vytvoří si kopii a pracuje výhradně s ní.


Stručný návod k použití:

1) Po spuštění vyberte trať pomocí tlačítka "Najít...".
2) Vlastní analýzu spusťte tlačítkem "Spustit kontrolu".
3) Uvařte si kafíčko :-)  Doba kontroly závisí na velikosti tratě a množství použitých objektů. Například trať BP potřebuje cca 20 minut.
4) Průběh kontroly můžete sledovat ve stavovém řádku a na přepínajících se záložkách.
5) Kontrolu lze v jejím průběhu zrušit tlačítkem STORNO
6) Po ukončení kontroly je zobrazen závěrečný report. Můžete se přepínat na různé záložky a kontrolovat jednotlivé skupiny souborů.
7) Reporty můžete uložit pomocí tlačítka "Uložit reporty...".


Popis jednotlivých záložek:

TRK
    Použité - seznam souborů odkazovaných v definičním souboru <název tratě>.trk
    Chybí - seznam chybějících souborů, na které odkazuje soubor <název tratě>.trk

REF
    Použité *.s - seznam všech modelů zapsaných v referenčním souboru <název tratě>.ref
    Použité *.ace - seznam všech textur zapsaných v referenčním souboru <název tratě>.ref
    Použité *.haz - seznam všech objektů typu hazard zapsaných v referenčním souboru <název tratě>.ref
    Duplicitní zápisy - seznam všech souborů vícenásobně zapsaných v referenčním souboru <název tratě>.ref
    Chybí - seznam chybějících souborů, na které odkazuje soubor <název tratě>.ref

DAT
    Carspawn.dat - seznam použitých souborů pro automobilový provoz
    Forests.dat - seznam použitých souborů pro lesy
    Gantry.dat - seznam použitých souborů pro automatické osazování TV
    Sigcfg.dat - seznam použitých souborů pro návěstidla
    Speedpost.dat - seznam použitých souborů pro rychlostníky
    Ssource.dat - seznam použitých zvuků pro zvukové sloupy
    Telepole.dat - seznam použitých souborů pro telefonní sloupy
    Ttype.dat - seznam použitých souborů pro zvuky tratě
    Chybí - seznam chybějících souborů, na které odkazují *.dat soubory

ENV
    Použité *.ace - seznam použitých souborů pro prostředí (obloha, déšť, sníh,...)
    Přebývá - seznam souborů, které jsou navíc a na které neodkazuje žádný jiný soubor
    Chybí - seznam chybějících souborů, na které odkazují *.env soubory

W
    Použité objekty *.s - seznam všech modelů osazených v trati
    Použité kolejivo *.s - seznam všech kolejí použitých v trati
    Použité *.ace - seznam textur použitých v trati (transfers)
    Použité *.haz - seznam všech použitých objektů typu hazard v trati
    Chybí - seznam chybějících souborů, na které odkazují *.w soubory

WS
    Použité - seznam všech modelů zvukových značek použitých v trati
    Chybí - seznam chybějících souborů, na které odkazují *.ws soubory

Shapes
    Samostatné *.s nebo *.sd soubory - seznam všech nekompletních dvojic *.s/*.sd souborů ze složky Shapes BEZ ohledu na použití v trati

Textures
    Použité - seznam všech textur, na které odkazují všechny modely ze složky Shapes BEZ ohledu na použití v trati, ale s ohledem na alternativní textury dle *.sd souborů
    Chybí - seznam chybějících textur, na které odkazují modely ze složky Shapes BEZ ohledu na použití v trati, ale s ohledem na alternativní textury dle *.sd souborů

A. Track - Shapes
    Použité - seznam všech použitých modelů alternativního kolejiva
    Nekompletní - seznam všech nekompletních dvojic *.s/*.sd souborů alternativního kolejiva BEZ ohledu na použití v trati
    Přebývá - seznam modelů alternativního kolejiva, které jsou navíc a na které neodkazuje žádný jiný soubor
    Chybí - seznam chybějících modelů alternativního kolejiva, na které odkazují *.w soubory

A. Track - Textures
    Použité - seznam všech textur alternativního kolejiva, na které odkazují všechny modely alternativního kolejiva BEZ ohledu na použití v trati, ale s ohledem na alternativní textury dle *.sd souborů
    Chybí - seznam chybějících textur alternativního kolejiva, na které odkazují modely alternativního kolejiva BEZ ohledu na použití v trati, ale s ohledem na alternativní textury dle *.sd souborů

Global - Shapes
    Použité - seznam všech modelů, na které odkazuje soubor tsection.dat nebo jsou využívány Route Editorem
    Nekompletní - seznam všech nekompletních dvojic *.s/*.sd souborů ze složky Global/Shapes BEZ ohledu na použití v trati
    Přebývá - seznam modelů, které jsou navíc a na které neodkazuje žádný jiný soubor
    Chybí - seznam chybějících modelů, na které odkazuje soubor tsection.dat nebo jsou využívány Route Editorem

Global - Textures
    Použité - seznam všech textur, na které odkazují všechny modely ze složky Global/Shapes BEZ ohledu na použití v trati, ale s ohledem na alternativní textury dle *.sd souborů
    Přebývá - seznam textur ve složce Global/Textures, které jsou navíc a na které neodkazuje žádný jiný soubor
    Chybí - seznam chybějících textur, na které odkazují modely ze složky Global/Shapes BEZ ohledu na použití v trati, ale s ohledem na alternativní textury dle *.sd souborů

Report
    Závěrečná rekapitulace a kompletní přehled přebývajících a chybějících souborů v různých složkách


Tipy:

* Ve všech záložkách funguje identifikace souboru. Pokud na soubor kliknete levým tlačítkem myši, objeví se ve stavovém řádku plná cesta k souboru.
* Záložky jsou navzájem provázané. Při odstraňování problémů postupujte od první záložky k poslední. Po dílčí úpravě je vhodné spustit kontrolu znovu, aby se aktualizovaly výstupy na záložkách.
* Při úpravách dbejte maximální opatrnosti. Není vhodné soubory mazat, lepší je jejich přesun někam bokem do záložní složky odkud se dají v případě problémů obnovit.


Stažením programu berete na vědomí, že autor nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním tohoto programu.Stáhnout Track Report v1.05

(c) Michal Tuček

UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv další šíření obsahu těchto stránek, včetně přímého linkování souborů, je zakázáno. Soubory nesmí být součástí žádného komerčního projektu a nesmí být dále šířeny nebo upravovány bez souhlasu autora.